תקנון אתר

תקנון אתר ותנאי שימוש

אייל אלייזה - חוקר פרטי

תקנון אתר ותנאי שימוש:

1. האתר הינו בבעלות בלעדית של ״געש חקירות״.
2. אתה רשאי לצלם ולעשות שימוש אישי בלבד ולא עסקי, בתכנים שבאתר.
3. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד.

הצהרת משתמש:

1. עם שימושך באתר "געש חקירות״, הנך מביע הסכמתך עם מדיניות זו.
2. אם אינך מסכים למדיניות האתר, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן:

1. הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית.
2. הפרטים שאתה משאיר באתר הם נכונים ומדויקים.
3. השימוש באתר לעיון ולידע כללי בלבד, כדי לראות זוויות נוספות לאירועים.
4. שימוש בתכנים מהאתר הינו באחריותך הבלעדית ולשימושך האישי.
5. הכתוב באתר והפעולות המומלצות, אינן מתאימות לכל לקוח/אדם.
6. אם הנך סבור שתוכן באתר פוגעני, הנך מתבקש לפרט את מהות הפגיעה, את מיקומה המדויק  ואנו מבטיחים להתייחס בכובד ראש.
7. כל סיטואציה שונה מאחרת, לכן אנו ממליצים לפנות לייעוץ משפטי בטרם ביצוע פעולה כלשהי.
8. אתרי האינטרנט המקשרים לאתר ״געש חקירות״, עושים זאת על אחריותם בלבד.

סודיות ופרטיות:

1. אתה רשאי לפנות אלינו לייעוץ, בעילום שם.
2. במידה ופנית בפרטיך האישים (שם, נייד וכו'), הם יישמרו במאגרי געש חקירות״.
3. ״געש חקירות״ לא יעבירו את פרטיך האישיים, לאף גורם אחר זולת החוקרים הפרטיים אשר פועלים מטעם ״געש חקירות״, לצורך ביצוע החקירה המוזמנת בלבד.
4. בסיום החקירה, או במידה ולא ניתנו שירותי חקירה, פרטיך האישיים ימחקו לצמיתות מהאתר.
5. הפניה אלינו מצדך היא אישית ונשמרת בדיסקרטיות מלאה.
6. ״געש חקירות״ מתחייבים לשמור על סודיות, בכל הקשור לחקירה ולמזמיני החקירה.

כללי:

1. הפניה ל״געש חקירות״, למטרת שירותי חקירה במסגרת החוק בלבד.
2. בפנייתך אלינו, באחריותך לשמור על דיסקרטיות מלאה.
3. כמבצע החקירה יחשב ״געש חקירות״ או מי שימונה על ידו.
4. כל חקירה שונה מאדם לאדם, בפעולות ובמשך הזמן הדרוש לסיומה ומותאמת אישית ללקוח.
5. במהלך החקירה, מחובתך לשמור על דיסקרטיות מלאה, לשם הצלחתנו.
6. ״געש חקירות״ לא מתחייבים לתוצאות חקירה כפי רצונך.
6. במידה שיתברר לנו במהלך החקירה, כי הפרטים שנמסרו לנו אינם נכונים או שהזמנת החקירה מיועדת למטרה לא חוקית, הרי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לנו, אנו רשאים להפסיק את החקירה ונהיה זכאים למלוא השכר המוסכם.
8. ״געש חקירות״ לא ידווח למזמין החקירה על הדרכים, האמצעים או המקורות ששימשו להשגת המידע.
9. אנו מתחייבים לספק את המידע, כפי שנמצא בעת ביצוע החקירה ואין לנו כל מחויבות לספק למזמין החקירה, מידע כפי ציפיותיו.
10. תשלום שכר הטרחה אינו מותנה בתוצאות החקירה.

מחיר:

1. מחירון החקירות באתר אינו אבסולוטי.
2. מחיר החקירה יינתן בהתאם לסוג החקירה, לפעולות ולאמצעים הדרושים לביצועה.
3. על חלק מהחקירות חלות עלויות נוספות של ק״מ נסיעה, שאין אנו יכולים לצפות מראש.

דין ושיפוט:

1. כל תביעה הקשורה באתר "געש חקירות״ תוסדר ע"י החוקים במדינת ישראל.
2. בכל מקרה של מחלוקת, לבתי המשפט בתל אביב-יפו, הסמכות הבלעדית לדון בה.

דילוג לתוכן